Condicions d'ús

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Centro de Ioga iyengar Iván Castell, informa que és titular del lloc web  www.yogapalma.com. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, Centro de Ioga iyengar Iván Castell, informa de les següents dades:

El titular de este sitio web es Centro de yoga iyengar Iván Castell, con domicilio social en C./ Velázquez 4 Entlo. 07002 Palma de Mallorca. Baleares., inscrita en el Registro Mercantil. La dirección de correo electrónico de contacto con la empresa es: info@yogapalma.com

Usuari y règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de Centro de yoga iyengar Iván Castell, confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de Centro de Ioga iyengar Iván Castell, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de Centro de Ioga iyengar Iván Castell, proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

Centro de Ioga iyengar Iván Castell, no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Centro de Ioga iyengar Iván Castell, declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Centro de Ioga iyengar Iván Castell, no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.

Modificacions

Centro de Ioga iyengar Iván Castell, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (*LOPD), Centro de Ioga iyengar Iván Castell, informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recaptades per l'empresa, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Centro de yoga iyengar Iván Castell, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, Centro de Ioga iyengar Iván Castell, informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: C./ Velázquez 4 Entlo. 07002 Palma de Mallorca. Baleares.

Mentre l'usuari no comuniqui el contrari Centro de Ioga iyengar Iván Castell, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificats, que l'usuari es compromet a notificar a Centro de Ioga iyengar Iván Castell, qualsevol variació i que Centro de yoga iyengar Iván Castell, té el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Propietat intel·lectual i industrial

Centro de Ioga iyengar Iván Castell, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Centro de Ioga iyengar Iván Castell,.

Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Centro de Ioga iyengar Iván Castell,.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Centro de Ioga iyengar Iván Castell,. odrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Centro de Ioga iyengar Iván Castell,.

Accions legals, legislació aplicable y jurisdicció

Centro de Ioga iyengar Iván Castell, es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. Centro de Ioga iyengar Iván Castell, té el seu domicili en C./ Velázquez 4 Entlo. 07002 Palma de Mallorca. Baleares..